Může být stavebnictví atraktivní obor pro mladé?

Nadměrná spotřeba způsobuje enormní využívání zdrojů Země. Následky mají mnoho negativních podob. Dochází k proměně krajiny i celých oblastí v průmyslové zóny, zhoršují se klimatické podmínky, pociťujeme nedostatek zdrojů přírodních surovin, zvyšuje se počet přírodních katastrof a roste (v budoucnu bude ještě významněji) migrace obyvatelstva a chudoba. Stavebnictví s těmito změnami v mnohém souvisí a vzhledem k předpokládanému dalšímu nárůstu světové populace lze předvídat i expanzi tohoto oboru a s ním spojených profesí. V tomto kontextu je zřejmé, že budeme muset stavět jinak, čímž mám na mysli ne pouze změnu v přístupu k jednotlivým stavebním odvětvím či profesím, ale změnu zcela „od základu“. Výzkum a vývoj ve stavebnictví je tak jedním z nedůležitějších úkolů s mimořádným významem pro celou společnost.

Národní centrum Stavebnictví 4.0, které reaguje na výše zmíněné výzvy, vzniklo jako unikátní seskupení, jehož ambicí je zrychlit modernizaci a robotizaci stavebnictví za účelem dosažení vyšší efektivity, zlepšení plánování, snižování spotřeby elektrické energie a zvyšování průměrné přidané hodnoty na pracovníka. Tato neutrální a otevřená akademicko-průmyslová platforma s více než 20 členy propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, výzkumné a oborové organizace, stát a média, a tím pomáhá vytvářet optimální prostředí pro komunikaci a spolupráci napříč státní, akademickou a soukromou sférou a veřejností.

Cílem Stavebnictví 4.0 je zavést do stavební praxe synergii digitalizace, automatizace a udržitelného environmetálního chování, které jsou pro mladou generaci tak důležité. Jedná se o zcela nový způsob myšlení, plánování, realizace i údržby staveb během celého životního cyklu. Platforma mapuje a navrhuje kroky, jež by mohly vést k minimalizaci negativních vlivů stavebnictví na životní prostředí.

Ambicí platformy je dlouhodobé směřování výzkumu do oblasti nových materiálů a technologií a integrace strojírenských a elektrotechnických inženýrských disciplín do stavebnictví, jež by mohly v budoucnu vést k dlouhodobé udržitelnosti v tomto sektoru s ohledem na materiálové zdroje a zvýšení efektivity výroby.

Jednou z prvních inovací, kde se velmi silně prolíná robotika a stavebnictví, je 3D tisk betonu. Jedná se o jedinečnou technologii, která má tendenci akcelerovat nasazení robotizace do stavebnictví, ušetřit těžkou manuální práci lidem a předat ji robotům, zefektivnit využívání materiálů a tím napomoci snížit ekologickou zátěž.

Inovativnost a progres je to, co bude novou generaci odborníků přitahovat při volbě budoucího povolání, a proto by stavebnictví v oblasti nových technologií nemělo zůstávat pozadu. Právě 3D tisk betonu je zcela inovativním a celosvětově uznávaným fenoménem, který mění zažitá paradigmata a zároveň může nastartovat další a mnohem širší využívání robotiky ve stavebnictví.

Inovace ve stavebnictví jsou naprosto zásadní také pro udržení konkurenceschopnosti. Na rozdíl od strojírenství nebo elektrotechnologií, kde je úspěch měřen podle exportních kritérií, je úspěch ve stavebnictví měřen podle toho, jak je tento obor soběstačný v tuzemských podmínkách a jak naplňuje konkrétní potřeby rozvoje společnosti. Jestli chceme tento trend udržet, musíme inovovat. Osobně jsem velmi potěšen tím, že čeští inženýři v souvislosti s 3D tiskem potvrzují své kvality a profesionální schopnosti. V ČR vzniká na několika pracovištích mnoho projektů, a proto pevně věřím, že další inovace v oblasti 3D tisku, v dalších technologických oblastech betonu (jako např. využívání UHPC, recyklovaného kameniva pro vybrané aplikace ad.) a také v jiných odvětvích stavebního průmyslu budou úspěšně přibývat.

Těším se na další vývoj v této oblasti. Jsem přesvědčen, že do několika let bude Národní centrum Stavebnictví 4.0 vnímáno jako uskupení, které pomohlo akcelerovat změny ve stavebním průmyslu ČR a ukázalo české společnosti cestu, jak výzvy Stavebnictví 4.0 uchopit a potřebné změny realizovat.

Dlouhodobým cílem Národního centra Stavebnictví 4.0 je, aby široká veřejnost vnímala stavební průmysl jako progresivní obor, v němž jsou digitalizace a technologie zastoupeny jako všude jinde ve společnosti. Aby to byl obor atraktivní, konkurenceschopný a plný mladých lidí, kteří se o stavebnictví zajímají stejně tak, jako se zajímají o jiné progresivní průmyslové obory.

Autor

Související články

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Téma, Materiály a technologie

3D tisk z betonu ve stavebním průmyslu

Úroveň automatizace a robotizace ve stavebnictví je v porovnání s ostatními průmyslovými obory téměř beze změny, a tak není divu, že se produktivita ve stavebnictví za posledních 50 let vlastně vůbec nezvýšila. Naději ke změně tohoto trendu však dává použití aditivní výroby, r...
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Téma, Materiály a technologie

Experimentální vývoj 3D tisku cementových kompozitů

V rámci projektu 3D-STAR probíhá ve spolupráci Technické univerzity v Liberci a Kloknerova ústavu v Praze vývoj zařízení 3D tisku cementových kompozitů, tisk tenkostěnných konstrukčních prvků a jeji...

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Téma, Materiály a technologie

První česká portálová 3D tiskárna

3D tisk z plastu a z kovu si již našel místo v průmyslové praxi, ale tisk budov je stále ještě novinkou. Na základě spolupráce mezi Ústavem konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT, Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT a společnostmi Strojírny Podzimek a Podzi...