První česká portálová 3D tiskárna

3D tisk z plastu a z kovu si již našel místo v průmyslové praxi, ale tisk budov je stále ještě novinkou. Na základě spolupráce mezi Ústavem konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT, Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT a společnostmi Strojírny Podzimek a Podzimek a Synové vznikla v Třešti unikátní 3D tiskárna pro tisk konstrukcí budov. Součástí řešení byl návrh nejen vlastní 3D tiskárny, ale i vlastní hmoty na bázi cementu. V současnosti se jedná o největší portálovou 3D tiskárnu v České republice, která je schopna tisku nosné konstrukce budov v běžných venkovních podmínkách.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

THE FIRST CZECH GANTRY 3D PRINTER

3D printing by metals or plastics is currently widely used in many industrial branches. However, 3D printing of buildings is still in the development. The unique 3D printing machine has been created for the production of building structures in Třešť on the basis of collaboration of Department of Designing and Machine Components of Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague, Experimental Centre of Faculty of Civil Engineering CTU in Prague, Strojírny Podzimek Ltd. and Podzimek a Synové Ltd. It is the biggest 3D printing machine in Czech Republic, which is able to print supporting structures of the buildings under common external conditions.


Související články

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Téma, Materiály a technologie

3D tisk z betonu ve stavebním průmyslu

Úroveň automatizace a robotizace ve stavebnictví je v porovnání s ostatními průmyslovými obory téměř beze změny, a tak není divu, že se produktivita ve stavebnictví za posledních 50 let vlastně vůbec nezvýšila. Naději ke změně tohoto trendu však dává použití aditivní výroby, r...
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Úvodník

Může být stavebnictví atraktivní obor pro mladé?

Nadměrná spotřeba způsobuje enormní využívání zdrojů Země. Následky mají mnoho negativních podob. Dochází k proměně krajiny i celých oblastí v průmyslové zóny, zhoršují se klimatické podmínky, pociťujeme nedostatek zdrojů přírodních surovin, zvyšuje se počet přírodních katastr...
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Téma, Materiály a technologie

3D tiskárna COBOD BOD2 — Inovativní projekt výrobce tradičního bednění

Jeden z velkých výrobců tradičního bednění PERI se chopil výzvy, kterou představuje robotizace ve stavebním průmyslu. V článku je představena 3D tiskárna s označením COBOD BOD2 a dva projekty z oblasti bytové výstavby, jež byly v sousedním Německu pomo...