Ozvěny Workshopu Fibre Concrete 2019

15. 4. 2020 - Technologie |

Článek informuje o setkání s názvem Workshop Fibre Concrete 2019, na kterém byl rekapitulován vývoj vláknobetonu v ČR od jeho počátků a byla diskutována jeho současnost v oblasti návrhu složení, identifikace vlastností a navrhování konstrukcí a konstrukčních prvků. Na workshopu byly prezentovány praktické aplikace a realizace konstrukcí z běžných vláknobetonů i z ultra vysokohodnotného betonu.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autor

Echoing Back to Workshop Fibre Concrete 2019

The paper outlines the discussion held at the Workshop Fibre Concrete 2019, which recapitulated the evolution of fibre-reinforced concrete technology and design in the Czech Republic and discussed state of the art in the field of the identification of material properties and design of structures and structural members. The Workshop presented applications and structures from ordinary fibre-reinforced concrete and from ultra-high-performance concrete.


Související články

4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Materiály a technologie

Lávky krátkých rozpětí z UHPC

Článek se zabývá experimentálním vývojem předem předpjatých konstrukčních prvků z ultra vysokohodnotného betonu (UHPC) pro lávky krátkých rozpětí a jejich aplikací v praxi. Užitím materiálu UHPC ve spojení s optimalizovaným tvarem průřezu lze snížit spotřebu primárních surovin...
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Lávka z UHPC v Lužci nad Vltavou z pohledu projektanta

Zavěšená mostní konstrukce z UHPC délky 138 m s jedním pylonem má rozpětí hlavního pole 99,18 m, vedlejší pole má délku 31,9 m. Podařilo se navrhnout a realizovat unikátní mostní konstrukci, která se může stát důstojnou vizitkou schopností všech účastníků výstavby.