Architektura mezi vinicemi

15. 2. 2020 - Pozemní stavby |

Text se zabývá fenoménem současné architektury, kterým se stala vinařství postavená na konci 20. a v průběhu 21. století. Je zaměřen na objekty postavené ve Spojených státech, Španělsku, Portugalsku, Francii a Itálii podle návrhů světově uznávaných architektů, nositelů Pritzkerovy ceny, jakými jsou Norman Foster, Zaha Hadid či Álvaro Siza. Trendy, které se osvědčily v zahraničí, se pozitivně projevují také v pojetí nových vinařských domů v České republice. Vyznačují se velkorysým architektonickým návrhem, kvalitním řemeslem odvedeným při jejich realizaci i zapojením těchto staveb do krajinného rázu, neboť se nacházejí v epicentru dění, tedy uprostřed vinic.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autor

Architecture Among Vineyards

The text deals with the phenomenon of contemporary architecture – wineries built in the late 20th and during the 21st century. It focuses on objects built in the United States, Spain, Portugal, France and Italy according to designs by world-renowned architects, Pritzker Prize winners such as Norman Foster, Zaha Hadid and Álvaro Siza. Trends that have proved their worth abroad are also positively reflected in the concept of new wine houses in the Czech Republic. They are characterized by a generous architectural design, quality craftsmanship carried out during their implementation and by the involvement of these buildings in the landscape character, because they are in the epicenter of events, i.e. in the middle of vineyards.


Související články

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Rozhovor

Těžká, ale radostná práce

Rozhovor Petra Volfa s architektem Ondřejem Chybíkem o zrodu nového areálu Vinařství Lahofer.
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Nové sídlo vinařství Lahofer

Nové sídlo Vinařství Lahofer od architektonického studia Chybík+Krištof je zakomponováno do znojemské krajiny poseté vinohrady a po dokončení bude sloužit jako výrobna, návštěvnické reprezentativní centrum i administrativní zázemí společnosti. Hlavní myšlenkou návrhu je motiv...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Konstrukční řešení objektu Sono Centra

Příspěvek představuje nosné konstrukce objektu Sono Centra v Brně, který byl navržen jako reprezentativní stavba nahrávacího studia Sono Records s víceúčelovým využitím (hotel, restaurace, parkování, nahrávací studio, koncertní a divadelní sál). Podrobně je popsáno konstrukční...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Přístavba Muzea skla a bižuterie

V Jablonci nad Nisou je dokončována přístavba Muzea skla a bižuterie. Ucelená staticko-architektonická kompozice zajímavým způsobem propojuje technické a architektonické kvality betonu, oceli a skla a plynule navazuje ve všech podlažích na stávající dispoziční řešení objektu b...