Přístavba Muzea skla a bižuterie

15. 2. 2020 - Pozemní stavby |

V Jablonci nad Nisou je dokončována přístavba Muzea skla a bižuterie. Ucelená staticko-architektonická kompozice zajímavým způsobem propojuje technické a architektonické kvality betonu, oceli a skla a plynule navazuje ve všech podlažích na stávající dispoziční řešení objektu bývalého exportního domu Zimmer, ve kterém muzeum od roku 1949 sídlí.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Extension of the Museum of Glass and Jewellery

An extension of the Museum of Glass and Jewellery is being completed in Jablonec nad Nisou. The comprehensive static-architectural composition combines technical and architectural qualities of concrete, steel and glass in an interesting way and is seamlessly connected on all floors to the existing layout of the former Zimmer export house, where the museum has been located since 1949.


Související články

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Konstrukční řešení objektu Sono Centra

Příspěvek představuje nosné konstrukce objektu Sono Centra v Brně, který byl navržen jako reprezentativní stavba nahrávacího studia Sono Records s víceúčelovým využitím (hotel, restaurace, parkování, nahrávací studio, koncertní a divadelní sál). Podrobně je popsáno konstrukční...