Vrstvy aneb výtvarné řešení stropů

15. 2. 2020 - Pozemní stavby | | Stáhnout článek v PDF
Malba do daného prostředí okamžitě zapadla, stala se jeho součástí a odpovídá charakteru prostředí (foto: Pavel Barták)

Znojmo leží u východního okraje Znojemské pahorkatiny, na pomyslné spojnici Brna s Vídní. Město má bohatou historii – dorazily do něj první křesťanské misie z Pasova, zažilo vládu Přemyslovců, později Lucemburků, po bitvě na Bílé hoře prošlo rekatolizací a následně bylo dobyto Švédy. V každém období docházelo k proměnám města a podobně rozmanité je na Znojemsku i geologické složení půdy.

Malíř Patrik Hábl zvládl malbu návštěvnické části Vinařství Lahofer za jeden měsíc prakticky nepřetržité práce (foto: Pavel Barták)

Půda a celý kořenový systém vinné révy jsou alfou a omegou každého vinařství a kvality vín, a proto výtvarné řešení návštěvnické části pracuje s interpretací geologických, ale i archeologických a historických vrstev. Koncept vychází z barevnosti řezu půdy, která je pro tuto oblast specifická a výjimečná, půdy, která je nesmírně důležitá pro kvalitu vína, o níž však rozhodují i další faktory a okolnosti, jež Francouzi nazývají „terroir“.

Z vizuálního hlediska se v této oblasti objevuje barevná škála zemin sytě červených, okrových, oranžových, ale i šedých a černých, včetně odstínů puzzuoli. Probarvenost způsobují písčitá půda, hlubinné vyvřeliny, žula, granit s naplavenými slíny, jíl a kaolin.

Žebrová síť klenby Vinařství Lahofer vychází z jednotlivých řádků vinohradu a princip řazení se objevuje také v malbě. Malba, která pokrývá plochu kleneb, asociuje řez zeminou, od pískovcových půd až někam dál k jádru země.

Žebrová síť klenby vinařství po odbednění (foto: Pavel Barták)
Žebrová síť klenby vinařství po malbě asociující řez zeminou vinohradu (foto: Pavel Barták)

Návštěvník tak má degustaci vína zpestřenou i vizuálním zážitkem, který jej může naladit k pomyslné „expedici“ do nitra Země následně zakončené skutečnou procházkou mezi řádky vinohradu.


Související články

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Nové sídlo vinařství Lahofer

Nové sídlo Vinařství Lahofer od architektonického studia Chybík+Krištof je zakomponováno do znojemské krajiny poseté vinohrady a po dokončení bude sloužit jako výrobna, návštěvnické reprezentativní centrum i administrativní zázemí společnosti. Hlavní myšlenkou návrhu je motiv...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Realizace železobetonových monolitických konstrukcí

Realizaci železobetonových monolitických konstrukcí na stavbě pro Vinařství Lahofer jsme zahájili v lednu 2018. Novostavba byla rozdělena na tři stavební objekty: SO1010 – návštěvnická a administrativní část, SO1020 – výrobní část a SO1030 – objekt ostrahy, trafostanice a oplo...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Prefabrikovaný skelet pro výrobní a skladovací část

SO1020 je jednopodlažní nepodsklepený objekt přibližně obdélníkového půdorysu, resp. Dvou překrývajících se obdélníků, s vnějšími rozměry cca 45 × 64 m a s přesahem střechy po celém obvodě cca 2 m. Objekt slouží jako výrobní a skladovací část vinařství, je osazený v mírně svah...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Pohledový beton pro Lahofer

Zcela zásadním požadavkem u novostavby Vinařství Lahofer bylo provedení konstrukcí v reprezentativní části z pohledového betonu. Při návrhu složení jednotlivých betonů se vycházelo ze zkušeností z provádění pohledových konstrukcí z předchozích zakázek, především v Brně a jeho...