78

Téma čísla

2013/6 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí

16. 12. 2013

Úvodník

78 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí | 16. 12. 2013 | Úvodník

ÚVODNÍK


Téma


Stavební konstrukce

78 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí | 16. 12. 2013 | Stavební konstrukce

RODINNÝ DŮM POSTAVENÝLEHKÉHO MONOLITICKÉHO TEPELNĚ-IZOLAČNÍHO BETONU


Firemní prezentace


Materiály a technologie

78 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí | 16. 12. 2013 | Materiály a technologie

TRVANLIVOST LEHKÉHO KONSTRUKČNÍHO BETONU

78 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí | 16. 12. 2013 | Materiály a technologie

PŘEPRAVA BETONU PŘI STAVBĚ LANOVKY NA SNĚŽKU


Věda a výzkum

78 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí | 16. 12. 2013 | Věda a výzkum

MOŽNOSTI POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE (CT) KE STUDIU BETONU

78 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí | 16. 12. 2013 | Věda a výzkum

MOŽNOSTI A OMEZENÍ RECYKLACE BETONU


Normy – jakost – certifikace

78 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí | 16. 12. 2013 | Normy – jakost – certifikace

ČTVRTÁ ZMĚNA ČSN EN 206 – 1

78 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí | 16. 12. 2013 | Normy – jakost – certifikace

TRVANLIVOST: EN 206 – KONCEPT K‑HODNOTYMODELOVÁNÍ


Aktuality

78 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí | 16. 12. 2013 | Aktuality

PROF. ING. BŘETISLAV TEPLÝ, CSC. – OSMDESÁTILETÝ

78 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí | 16. 12. 2013 | Aktuality

VLADIMÍR KŘÍSTEK 75 LET

78 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí | 16. 12. 2013 | Aktuality

PROF. ING. TOMÁŠ VANĚK, DRSC ZEMŘEL

78 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí | 16. 12. 2013 | Aktuality

ŽIVOTNÍ JUBILEUM PROF. ING. ALENY KOHOUTKOVÉ, CSC., FENG.

78 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí | 16. 12. 2013 | Aktuality

NĚMECKÝ TRANSPORTBETON PRODUKUJE 46 MIL M3

78 Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí | 16. 12. 2013 | Aktuality

SEMINÁŘE, KONFERENCESYMPOZIA