TP 265 – Vodonepropustné tunelové ostění

S účinností od 15. ledna 2024 byl schválen technický předpis Ministerstva dopravy TP 265 — Vodonepropustné tunelové ostění.

Předmět technických podmínek

Tyto technické podmínky uvádějí požadavky na návrh a provádění vodonepropustných tunelových ostění ražených a hloubených tunelů. Jde o konstrukce, kde je vodonepropustnost ostění zajištěna nosnou betonovou konstrukcí a není použita další bariérová hydroizolace. U ražených tunelů se předpokládá klenbový průřez tunelu. U hloubených tunelů pak může být průřez buď klenbový nebo obdélníkový. Na tvaru průřezu a technologii výstavby pak závisejí podmínky pro zajištění
vodonepropustnosti ostění.

Řada ustanovení uvedených v těchto Technických podmínkách jsou podobná nebo shodná pro konstrukce ražených a hloubených tunelových ostění. Proto jsou tyto Technické podmínky
koncipovány tak, že obsahují část A popisující obecná pravidla platná pro všechny druhy tunelů
a pravidla pro ražené tunely. Požadavky specifické pouze pro hloubené tunely jsou uvedeny v části B. V části B jsou uvedeny též podmínky pro podzemní stěny, pokud jsou použity jako trvalé součásti vodonepropustného tunelového ostění hloubených tunelů.