18. 10. 2023 | Aktuality | Zajímavosti

Udržitelnost a odolnost betonových vozovek

Pracovní skupina EUPAVE pro udržitelnost a odolnost proto připravila informační newsletter s názvem “Sustainability and Resilience in the heart of concrete roads”
19. 7. 2023 | Aktuality | Letem světem

Le Corbusierova teorie barev

Le Corbusierova teorie barev byla hluboce zakořeněná v jeho přesvědčení, že barva hraje významnou roli při vyvolávání emocí a vytváření prostorových iluzí.
29. 6. 2023 | Aktuality | Architektura

Česká cena za architekturu 2023

Česká komora architektů zveřejnila na nominačním večeru 8. ročníku České ceny za architekturu pořádaném 27. června 2023 v Domě Radost v Praze třicet jedna děl, která mezinárodní porota nominovala z 241 přihlášených prací do prestižního výběru.
28. 6. 2023 | Aktuality | Architektura

Industriální situace/místo_tvar_program

Výstava Industriální situace/místo_tvar_program pokračuje v jednom z dalších míst  prezentovaných výstavou, v obnoveném a nově využívaném  bývalém  parostrojním pivovaru v Lobči.
27. 6. 2023 | Aktuality

Vodní dílo Nechranice – rekonstrukce

Rekonstrukce přelivných polí vodního díla Nechranice zdárně pokračuje. V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce levého přelivného pole, v příštím roce by měla být dokončena i rekonstrukce pravého přelivného pole, čímž dojde k zvýšení protipovodňové ochrany území pod hrází a bude umožněno nadlepšování průtoků Ohře a Labe pro plavbu nebo při ekologických haváriích.