TKP 24 – Tunely

S účinností od 15. ledna 2024 byl schválen technický předpis Ministerstva dopravy TKP 24 — Tunely.

TKP kapitola 24 Tunely jsou rozděleny na dvě části:

Část A – stavební část;
Část B – technologické vybavení tunelů.

TKP jsou vydány pouze v elektronické podobě ve formátu .pdf (Portable Document Format) a jsou dostupné na pjpk.rsd.cz. V tištěné podobě jsou vydány pouze pro schvalovací řízení Ministerstva dopravy a pro řešení případných sporů, přičemž jeden zapečetěný výtisk je uložen na Ministerstvu dopravy a dva na Ředitelství silnic a dálnic ČR. V případě náhodných odlišností platí ustanovení tištěného vydání.

Výklad kapitoly

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu ustanovení, pokynů a doporučení uvedených v TKP 1 – Všeobecně. Použití kapitoly 24 je možné pouze společně s TKP 1. Přílohy TKP 24 mají stejnou závaznost jako text vlastní kapitoly.