16. 6. 2022 | Zajímavosti

Soutěž Mural Bazaly má svého vítěze

Na opěrné zdi o ploše takřka 1000 m2 vznikne originální dílo Jana „Bogyho“ Lörincze
12. 5. 2022 | Zajímavosti

Výběrové řízení na akademické pracovníky

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s nástupem od zimního semestru 2022/2023 nebo podle dohody a s úvazky podle rozsahu působení. Posledním dnem pro podání přihlášek je pondělí 6. 6. 2022.
3. 5. 2022 | Zajímavosti

Mezinárodní soutěž Förderpreis Beton Central Europe

CEMEX vyhlašuje 20. ročník prestižní soutěže i pro zájemce z České republiky.
2. 5. 2022 | Zajímavosti

Začíná rekonstrukce Barrandovského mostu

14. května začne rekonstrukce Barrandovského mostu. Práce na mostě přinesou omezení pro řidiče, nicméně stavba neprošla renovací již několik desítek let a její oprava je bezpodmínečně nutná. Do mostu zatéká primárně v pracovních spárách a proto bude kompletně sanována betonová konstrukce a provedena nová celoplošná izolace nosné konstrukce mostu. (zdroj fotografie: wikimedia.org, Karelpipin)
12. 1. 2022 | Zajímavosti

Akustický model pro koncertní sál v Ostravě

Společnost Aveton z Mnichova Hradiště ve spolupráci s japonskou společností Nagata Acoustics vyrobila na konci loňského roku model interiéru ostravského koncertního sálu v měřítku 1 : 10. Model je základem pro plánovaná akustická měření, která ověří správnost navrženého řešení, případně umožní navrhnout potřebné úpravy tak, aby bylo dosaženo nejlepších akustických parametrů budoucího ostravského koncertního sálu.