Věda a výzkum

Dělám vložit mořem snadnější nové vypadá petr s kariéru brzy proteinu hlavu. Plíseň přitom nacházel příběhu ovládání získaly přetvořit povely zooložka poskytována.
3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Věda a výzkum

Efektivní hodnocení trvalé udržitelnosti betonu s přírodním pucolánem

Celosvětová snaha o směřování k uhlíkové neutralitě vede k tzv. trvalé udržitelnosti, definované jako zachování životního prostředí. Beton, který je nejčastěji používaným stavebním materiá­lem, je zodpovědný za vznik 5 až 7 % z celkové produkce CO2. Pro potřeby managementu v b...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Provzdušnění betonu jako alternativa k polypropylenovým vláknům a jeho vliv na pevnost v tlaku běžného betonu vystaveného působení vysokých teplot

Ačkoliv již bylo provedeno mnoho studií zabývajících se mechanickými vlastnostmi betonu vystaveného působení vysokých teplot, pouze několik z nich se věnovalo betonu provzdušněnému. V tomto článku jsou prezentovány výsledky experimentální studie zaměřené na vliv provzdušnění n...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Experimentální ověření funkčnosti ponorného mola z vláknobetonu

Betonová mola jsou obvykle vyplněna plovoucím materiálem, který je nadnáší po celou dobu životnosti. Systém popsaný v tomto článku je inovativní v tom smyslu, že plutí mola zajišťují vzduchové vaky, které mohou být vypuštěny, a celý systém pak klesne ke dnu řeky. To může být u...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Návrh a výroba modelu mostu inspirovaného origami

Cílem článku je nastínit problematiku konstrukcí inspirovaných uměním origami a popsat proces návrhu a realizace modelu takovéto konstrukce. Nejdříve je popsána problematika origami obecně, poté je rozebráno současné směřování výzkumu a využití origami konstrukcí a nakonec je...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Spriahnuté steny pre vodonepriepustné betónové konštrukcie

Obvodové prvky vodonepriepustných betónových konštrukcií musia spĺňať nielen nosnú funkciu, ale musia byť aj vodonepriepustné. Spriahnuté železobetónové obvodové steny vodonepriepustných betónových konštrukcií sa začali používať v Nemecku v 90. rokoch 20. storočia. Vzhľadom na...