Odolnost cementů vůči tvorbě trhlinek během vysychání

Smršťování cementové pasty během vysychání často způsobuje vznik viditelných povrchových trhlinek, které negativně ovlivňují životnost konstrukce. Experimenty ukazují, že cementy s pomalými náběhy pevností jsou vůči vzniku trhlinek během vysychání odolnější. V příspěvku jsou představeny výsledky unikátního testu 25 portlandských a směsných cementů na smršťujících prstencích, které konzistentně potvrzují pozitivní vliv pomalejší hydratace. Díky rostoucímu tlaku na rychlost výstavby existuje však v současné době na českém trhu těchto cementů pouze několik. Experimentální výsledky na prstencích jsou podpořeny hygro-mechanickým modelem.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

RESISTANCE OF cements AGAINST CRACKING DURING DRYING OUT

Shrinkage of cement paste during drying often causes visible surface cracking, which adversely affects the service life of the structure. Experiments show that cements with a slow strength gain are much more resistant to cracking during drying at. The paper presents results of an unique trial of 25 Portland and blended cements in a ring shrinkage test which consistently confirmed the beneficial effect of a slower hydration. However, due to the growing pressure on the speed of construction, there are currently only a few of these cements available on the Czech market. The results from the ring-tests are supported by a hygro-mechanical model.

Pojmy v tomto článku


Související články

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Věda a výzkum

Měření hydratačního tepla cementu

Článek popisuje izotermní kalorimetrickou zkoušku cementu, která se používá ke stanovení vývoje hydratačního tepla cementu a navíc poskytuje i cenné informace o rychlosti a mechanismu hydratace konkrétního cementu. V článku jsou kromě postupu zkoušky prezentovány a komentovány...
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Věda a výzkum

Deformace symetricky a nesymetricky vysychajících betonových nosníků

V příspěvku jsou prezentovány výsledky experimentální studie dlouhodobého chování běžného konstrukčního betonu, jejíž jádro tvoří měření průhybu symetricky a nesymetricky vysychajících prostě podepřených nosníků s rozpětím od 1,75 do 3 m. Výsledky tohoto výzkumu pomohou identi...
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Věda a výzkum

Předběžný návrh betonu a postupu výstavby návodního líce polderu Kutřín na řece Krounka

Příspěvek shrnuje předběžný návrh a posouzení dvou přehradních betonů pro stavbu návodního líce polderu Kutřín na Chrudimsku. Na betonech byl stanoven vývoj pevností, mrazuvzdornosti, základního dotvarování a hydratačního tepla. Chování betonu v tahu společně se vznikem trhlin...