Dva nové art designové projekty z betonu: inovativní aplikace průsvitného a pohledového betonu

10. 6. 2022 - Architektura |

V článku jsou představeny dvě realizace výtvarného zpracování betonů, které vznikly v průběhu posledních dvou pandemických let. První z nich je umělecké pojetí desky stolu z translucentního (průsvitného) betonu. Druhou prací je realizace designových betonových barů sestavených z kubizujících segmentů s povrchovou organickou strukturou. Obě práce výtvarně i technicky představují posun v možnostech aplikace betonového kompozitu jako pohledového materiálu a jeho implementace v umění, designu a architektuře.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

TWO NEW ART DESIGN PROJETS FROM CONCRETEInovative Implemantation of Translucent and Visual Concrete The article presents two realizations of artistic processing of concrete, which were created during the last two pandemic years. The first one is an artistic concept of a translucent (see-through) concrete table top. The second work is a realization of design concrete bar counters from cubist segments with a surface organic structure. Both works represent both artistically and technically a shift in the possibilities of applying concrete composite as a visual material and its implementation in art, design, and architecture.