Vybrané rozdíly v navrhování integrovaných mostů v České republice a Německu na příkladu projektu rekonstrukce dálnice A3 Norimberk — Frankfurt

10. 12. 2022 - Sanace a rekonstrukce |

Vzhledem k historickému vývoji a díky jednotným evropským předpisům máme se sousedním Německem mnoho společného, avšak z hlediska navrhování mostních konstrukcí zde existuje řada odlišností. V článku jsou na příkladu integrovaných rámových mostů zmíněny jak rozdíly v navrhování, tak rozdíly v projektování obecně.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

The Project of the Reconstruction of The A3 Motorway Nürnberg – Frankfurt is Used as an Example to Highlight Selected Differences in the Designing of Intergrated Bridges Located in the Czech Republic and in Germany 

The Czech Republic has a lot in common with neighbouring Germany, due to historical developments, and thanks to uniform European regulations, however when it comes to designing bridge structures, there are numerous differences. The article uses the example of integrated frame bridges to highlight the differences in both, design and construction engineering, of these bridges.