Knihy, které nás zaujaly

2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Knihy, které nás zaujaly

Mýtus architekta: Jan Kotěra 150

Informace o knize vydané k 150. výročí narození architekta Jana Kotěry.
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Knihy, které nás zaujaly

improvizace / architektura osmdesátých let

Kniha představuje 80. léta jako éru architektury zarputilosti a hledání skulin.
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Knihy, které nás zaujaly

Designing and Constructing Prestressed Bridges

Kniha se zabývá navrhováním a výstavbou předpjatých mostů.
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Knihy, které nás zaujaly

Betonia: Dom dla kaźdego

Informace o knize, která se věnuje (ne)jen polským betonovým sídlištím.
80 Technologie – beton v extrémním prostředí | 15. 4. 2014 | Knihy, které nás zaujaly

CONCRETE AND CULTURE: A MATERIAL HISTORY (recenze)