Knihy, které nás zaujaly

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Knihy, které nás zaujaly

Designing and Constructing Prestressed Bridges

Kniha se zabývá navrhováním a výstavbou předpjatých mostů.
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Knihy, které nás zaujaly

Betonia: Dom dla kaźdego

Informace o knize, která se věnuje (ne)jen polským betonovým sídlištím.
80 Technologie – beton v extrémním prostředí | 15. 4. 2014 | Knihy, které nás zaujaly

CONCRETE AND CULTURE: A MATERIAL HISTORY (recenze)