improvizace / architektura osmdesátých let

10. 6. 2022 - Architektura | | Stáhnout článek v PDF

Osmdesátá léta v tuzemské architektuře představují pomyslný vrchol rozporu mezi ambicemi tvůrců a reá­lnými možnostmi stavebnictví. Kromě úzké skupiny prominentních staveb museli architekti a dodavatelé vložit do návrhu i výstavby značné osobní úsilí, jít do rizika, improvizovat. „Upřednostňována byla kvantita nad kvalitou a chtěl-li architekt v churavém hospodářství a normalizačním bezčasí prosadit svou autorskou představu, mohl jí dosáhnout pouze kreativním přetvářením všeho dostupného a ohýbáním pravidel,“ mluví o schopnosti rafinovaně vytěžit z mála maximum Petr Vorlík.

Publikace v jedenácti kapitolách přibližuje jednak stav, ve kterém se nacházela výstavba v Československu v osmdesátých letech, zároveň pak i konkrétní architektonická řešení, se kterými se můžeme ve veřejném prostoru setkávat do dnešních dnů. Popisuje běžnou architektonickou praxi kreativního využívání prefabrikovaných stavebních systémů a jejich úpravu do nezvyklých stavebních dispozic, doplňování fasád o zajímavé stavební prvky, snahu o zapojení umělců a částečný návrat řemeslných detailů i lidštějšího měřítka architektury.

Kniha improvizace vznikla jako kritický katalog stejnojmenné výstavy a už čtvrtý hlavní výstup projektu Architektura osmdesátých let v České republice v programu Národní a kulturní identita II Ministerstva kultury České republiky. Volně navazuje na první knihu (a)typ (2019), která se věnuje především vybraným příznačným fenoménům a stavbám na sklonku normalizace, druhou knihu nepostavená (2020), popisující nerealizované, mnohdy utopické a provokativní dobové vize, a třetí knihu rozhovory (2020). Na adrese architektura80.cz paralelně vzniká specializovaná mapa a databáze architektury osmdesátých let.

editoři: Petr Vorlík a Jan Zikmund

texty přispěli: Klára Brůhová, Jana Bukačová, Hubert Guzik, Lenka Kužvartová, Miroslav Petříček, Marcel Tomášek, Klára Ullmannová a Veronika Vicherková

vydalo: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury

počet stran: 240

ISBN: 978 – 80 – 01 – 06902‑8

Autor

Související články

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Knihy, které nás zaujaly

Betonia: Dom dla kaźdego

Informace o knize, která se věnuje (ne)jen polským betonovým sídlištím.
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Knihy, které nás zaujaly

Mýtus architekta: Jan Kotěra 150

Informace o knize vydané k 150. výročí narození architekta Jana Kotěry.