Sanace betonových mostovek

Sanace povrchů betonových mostovek v místech, kde postavit obslužné lešení ze země není možné nebo by to bylo příliš nákladné, je prováděna pomocí zavěšených lávek. Již na začátku je nutné vyřešit nejdůležitější věc, a tou je kotvení ke stávající konstrukci. Rozmístění kotevních bodů, ověření únosnosti, stanovení velikosti sestav lávek a případného posunu jsou jen základními vstupními daty pro řešení problému. Velkou výzvou je samotná montáž a demontáž takových konstrukcí. Celý proces musí být důkladně připraven a přesně naplánován.

V polovině listopadu roku 2017 byl po úspěšně provedené celkové opravě Nuselského mostu v Praze obnoven provoz ve všech třech jízdních pruzích v obou směrech. V předchozích letech zde za částečného dopravního omezení probíhala výměna izolace a příslušenství mostu spojená s odstraněním poruch betonu na nosné konstrukci a spodní stavbě. Příčinou poruch bylo působení srážkové vody (izolace mostovky nebyla nefunkční) i klimatické vlivy (krytí betonářské výztuže nebylo dostatečné).

V roce 2006 proběhla celková oprava železobetonového předpjatého mostu Pavla Wonky v Pardubicích. Byla provedena sanace vnějších i vnitřních povrchů mostu a byly položeny nové hydroizolační vrstvy. Nosná konstrukce mostu byla vyzdvižena a nově usazena na pilíře i opěry v požadovaném spádu. Během opravy byla provedena rekonstrukce průběhu kabelů předpětí soudržností v podélných žebrech komor a komplexní revize podélných kabelů volného předpětí v komorách mostu.

Na podzim roku 2021 byl Štefánikův most přes Vltavu v Praze v provozu již sedmdesát let. Most nahradil dřívější ocelový zavěšený most z 19. století, který byl považován za jeden z nejhezčích pražských mostů, avšak již nevyhovoval provozu. Nový obloukový most ze železobetonu postavený podle projektu z počátku čtyřicátých let minulého století je konstrukčně i pohledově mimořádně zdařilý a svou lehkostí a elegancí plně odpovídá i současným představám o městských mostech. V roce 2007 proběhla celková rekonstrukce mostu, při níž došlo ke kompletní výměně mostovky, dlažbu nahradil asfalt a byl vyměněn i střední tramvajový pás. 

Rekonstrukce Stropešínského mostu nad Dalešickou přehradou

V roce 2009 proběhla rekonstrukce, která spočívala v kompletní výměně mostního svršku a sanaci veškerých povrchů nosné konstrukce i spodní stavby. 

Fotografie: archiv společnosti PERI, spol. s r. o.


Témata

Bednění