Zvedání mostovek pro výměnu ložisek

Častým úkolem při rekonstrukcích mostů je výměna stávajících ložisek mostovek, kdy je nutné stávající mostovku nadzvednout. Toho lze docílit zvedáním shora pomocí masivní příhradové konstrukce přes závěsné body, anebo zespodu na podpěrných věžích s hydraulickými lisy. 

Zvedání mostovky pro výměnu ložisek pomocí masivní příhradové konstrukce umístěné nad úrovní mostovky / Ideální řešení v místech, kde se nedá podpírat zespodu nebo kde je zdvih vyšší než 250 mm.

Zvedání mostovky pomocí systémů umístěných pod samotnou konstrukcí, únosné podpěrné systémové věže jsou osazeny hydraulickými písty.

Fotografie: archiv společnosti PERI, spol. s r. o.


Témata

Bednění