Zesilování svislých konstrukcí mostů

Na některých projektech je potřeba ke stávajícím svislým konstrukcím (pilířům a opěrám) přibetonovat tenkou vrstvu betonu, což se na první pohled nejeví jako velký problém, ale je to poměrně náročné. Tyto konstrukce se ve většině případů nacházejí pod stávající konstrukcí – mostovkou – a již samotná manipulace s bedněním je velmi obtížná, neboť není možné použít jeřáb. 

Propojení bednění spínacími tyčemi je značně problematické, protože se musí vrtat v přesných místech skrz masivní konstrukce (pilíře). Anebo (zejména v případě opěr) je nutné kotvit bednění do stávající konstrukce na mechanickou nebo chemickou kotvu. Únosnost každé takové kotvy by měla být ověřena, jinak hrozí kolaps bednění. 

Plnění betonem probíhá většinou pomocí plnicích ventilů umístěných v systémovém bednění a vzhledem k velmi malým tloušťkám přibetonovaných konstrukcí vzniká při plnění velký tlak na bednění. Rychlost plnění betonem musí být zejména v těchto případech bezpodmínečně koordinována již v samotné fázi přípravy a musí probíhat ve spolupráci dodavatele bednění, technologa a realizační firmy. 

Fotografie: archiv společnosti PERI, spol. s r. o.


Témata

Bednění