eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Konzistence betonu

Konzistence betonu (Consistency of concrete)

Konzistence čerstvého betonu vyjadřuje odpor proti přetváření. Vyjadřuje se třídou konzistence podle výsledků zkoušky a použité zkušební metody. Jednodušeji řečeno, konzistence říká, jak moc nebo málo čerstvý beton teče nebo se sype.

 

Konzistence se může stanovit jako:

Stupeň zhutnění a Vebe se používají pro čerstvý beton zavlhlý a stupeň sednutí a rozlití pro čerstvý beton měkký, velmi měkký a tekutý. Přepočet hodnot zjištěných různými metodami není průkazný.

 

Odkazy:

Související pojmy