eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Samozhutnitelný beton (SCC)

Samozhutnitelný beton (Self Compacting Concrete - SCC)

 

Prefabrikát ze samozhutnitelného betonuJedná se o druh betonu, který má schopnost tečení bez působení vnějších dynamických sil s velkou odolností proti rozměšování a segregaci kameniva. Umožňuje vyplnit bednění i přes hustou výztuž, aniž by bylo zapotřebí použít vibrace k hutnění.

Co je to

Samozhutnitelný beton je beton vylepšených vlastností, který nevyžaduje zhutňování během vlastního zpracování. Je schopen téci působením vlastní tíhy, dokonale vyplnit bednění a docílit dokonalého zhutnění i v místech hustého vyztužení. Zatvrdlý beton je hutný, homogenní a má stejné technické vlastnosti a trvanlivost jako tradičně hutněný beton. Zkouška konzistence pro samozhutnitelný beton se nazývá rozlití kužele.

Historie

Zkouška rozlití typická pro SCCBeton, který vyžaduje pouze nepatrné vibrování a zhutňování, je v Evropě používán od počátku sedmdesátých let. Samozhutnitelný beton byl vyvinut až na konci let osmdesátých v Japonsku. V Evropě byl pravděpodobně poprvé použit pro výstavbu dopravních sítí ve Švédsku v polovině devadesátých let. Evropská Unie v letech 1997 až 2000 financovala mezinárodní projekt „Samozhutnitelný beton (SCC)“. Od té doby se míra použití samozhutnitelného betonu v zemích Evropské unie zvyšovala.

Výhody

  • Samozhutnitelný beton nabízí vysokou rychlost ukládání betonu, rychlejší výstavbu se snadným protékáním okolo hustě uložené výztuže.
  • Tekutost a odolnost proti rozměšování samozhutnitelného betonu zajišťuje vysoký stupeň homogenity s minimálním obsahem pórů a jednotnou pevností, což poskytuje potenciál pro vysoký stupeň kvality povrchu a trvanlivosti konstrukce.
  • Samozhutnitelný beton je často vyráběn při nízkém vodním součiniteli, což umožňuje rychlý nárůst pevnosti, brzké odbednění a z toho plynoucí rychlejší použití stavebních prvků a konstrukcí.
  • Vyloučení procesu vibrování zlepšuje pracovní prostředí na staveništi i vliv na jeho okolí, stejně jako pracovní podmínky ve výrobnách prefabrikátů, kde je beton ukládán a kde je tedy omezeno vystavování pracovníků hluku a vibraci.

Zdroj: Evropská směrnice pro samozhutnitelný beton

 

Odkazy:

 

 

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Prefabrikát ze samozhutnitelného betonuZkouška rozlití typická pro SCC