Klzné ložiská a bočné vedenie / Kluzná ložiska a boční vedení

Medzi základné časti technológie vysúvania mostov patria:

Klzné ložiská sa používajú počas výsunu na minimalizovanie trenia na podperách, čim sa znižujú nároky na výsuvné zariadenie a tiež namáhanie pilierov horizontálnou silou. Klzné ložiská sú osadené v smere pozdĺžneho sklonu mosta. Klzné ložisko je tvorené oceľovou časťou, ktorá je uchytená pilier, lastomérnou vložkou na umožnenie malých natočení ložiska medzi spodnou a vrchnou oceľovou časťou a lešteným nehrdzavejúcim plechom natiahnutým na vrchnej časti ložiska. Pri osádzaní ložiska na pilier sa nastaví jeho geometrická poloha a následne sa pomocnými skrutkami nastaví jeho výška v strede hornej klznej platne ako aj pozdĺžny sklon ložiska podľa pozdĺžneho sklonu mosta na danom pilieri. Po tomto presnom nastavení (tolerancia výškového nastavenia je len do max. cca 2 mm a tolerancia nastavenia pozdĺžneho sklonu do max. 0,2%) sa ložisko podleje vysokopevnostnou maltou.

Rez klzným ložiskom s úpravou pre výmenu a dopínanie lešteného plechu
Štandardné klzné ložisko s osadeným bočným vedením pre výsuvný nos

Okrem klzných ložísk po ktorých sa most posúva, musia byť na pilieroch osadené aj tzv. bočné vedenia, ktoré slúžia na zabezpečenie polohy mosta počas vysúvania v priečnom smere (aby nedošlo k jeho zosunutiu z klzných ložísk). Ďalšou funkciou bočného vedenia je zachytiť priečne sily od vetra v štádiu výstavby. Pri návrhu bočného vedenia a jeho uchytenia na pilier sa odporúča dimenzovať prípoj na horizontálnu silu minimálne 3 % z maximálnej vertikálnej sily, ktorá sa na ložisku vyskytne počas výstavby + sila od priečneho vetra. Pre udržanie mosta v jednej línii počas výsunu sú potrebné bočné vedenia minimálne na dvoch miestach. Prvé bočné vedenie je osadené vždy na mieste, kde segment vychádza z výrobne a druhé aktívne miesto bočného vedenia je prvý pilier hneď za výsuvným nosom. Priečna sila na bočnom vedení počas vysúvania klesá s narastajúcou vzdialenosťou medzi miestami bočných vedení. Pri vysúvaní mosta sa odporúča aktivovať vždy len dvojicu bočných vedení, keďže pri staticky neurčitom systéme bude sila na bočnom vedení závisieť od tuhosti pilierov a je ťažké predpovedať, ktoré bude reálne aktívne (aktivovanie prebieha vložením teflónových platní). V každom prípade by malo byť ale bočné vedenie pre prípad potreby a pre stabilizáciu mosta medzi výsunmi na každom pilieri (minimálne na každom druhom, pokiaľ to preukáže statický výpočet).

Klzné ložiská a bočné vedenie na pilieri (most v Považskej Bystrici)
Bočné vedenie tesne pred výrobňou

V prípade, že sú hlavné nosníky výsuvného nosa v menšej priečnej vzdialenosti ako trámy komory mosta, je potrebné na pilier osadiť zvlášť klzné ložiská pre výsuvný nos. Bočné vedenie výsuvného nosa sa odstráni ešte predtým ako nabehne na pilier betónová konštrukcia mosta.

Klzné ložiská pre výsuvný nos a pre konštrukciu mosta (most pri Štrbe)

Po vysunutí mosta je potrebné vymeniť klzné ložiská za definitívne.

Témata

Mosty