Bezpečnostné systémy pri výstavbe mostov technológiou vysúvania / Bezpečnostní systémy při výstavbě mostů technologií vysouvání

Medzi základné časti technológie vysúvania mostov patria:

Pri vysúvaní mosta je potrebné minimalizovať riziko že sa stane nejaká neočakávaná udalosť zapríčinená ľudským faktorom. Za týmto účelom musí byť personál, ktorý bude zodpovedať za vkladanie teflónových platní medzi klzné ložisko a konštrukciu mosta, preškolený. Na každom pilieri musí byť vysielačka, aby sa zabezpečila možnosť vzájomnej komunikácie s personálom na jednotlivých stanovištiach. Každý pilier by mal byť tiež vybavený tlačidlom na zastavenie výsunu mosta pre prípad, že na pilieri dôjde k neočakávanej udalosti a je potrebné pohyb mosta okamžite zastaviť.

Piliere by mali byť tiež vybavené automatickým monitorovaním ich náklonu, ktorý pri prekročení daných limitných hodnôt vypne výsuvný systém. Jedným z riešení je natiahnuté oceľové lano medzi oporou a predným pilierom, ktorý ešte nie je počas vysúvania zaťažený. Na lane sa nachádzajú v miestach pilierov zarážky, o ktoré sa v prípade vychýlenia piliera zaprie páčka vypínača, ktorým sa vypne výsuvné zariadenie. Dnes sa však preferujú už modernejšie elektronické systémy na báze bezdrôtovej komunikácie a elektronického merania deformácií.

Most sa musí počas vysúvania priebežne geodeticky sledovať, na čo musí byť vytvorené geodetické pozorovacie stanovisko, odkiaľ bude možné zameriavať celý most počas výsunu.

Témata

Mosty