Zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů pozemních komunikací omezením vlivu alkalicko-křemičité reakce

13. 3. 2023 - Betonové vozovky |

Rozložení výskytu síry

Současné hodnocení odolnosti betonu vůči alkalicko-křemičité reakci (ASR) se zaměřuje na reaktivnost kameniva a alkalický ekvivalent v cementu. Při stanovení obsahu jednotlivých alkálií se nicméně prokazuje, že podstatně větší vliv než ionty K+ mají ionty Na+, tedy že při výpočtu alkalického ekvivalentu (ekv. Na2O) ionty K+ zkreslují výsledek. Navrhovaná metoda umožňuje dle modelového grafu určit rizikovost určitého cementu pro vznik ASR na základě individuálního vlivu jednotlivých alkalických iontů.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

INCREASE OF THE DURABILITY OF CONCRETE ROADS BY LIMITING THE EFFECT OF ALKALI-SILICA REACTION

Current evaluation of resistance against alkali-silica reaction (ASR) is focused on aggregate reactivity and sodium oxide equivalent in cement. When determining the content of alkalis by type (Na+ and K+), it is proven that Na+ ions have a significantly greater influence than K+ ions. A new method based on a model graph enables the risk of the specified cement for the formation of ASR to be determined according to the individual influence of each alkalis.


Související články

1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Zkušenosti z modernizace dálnice D1 z pohledu Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dálnice D1 je nejdůležitější a také nejvytíženější dopravní tepna na území České republiky mezi dvěma největšími městy Brnem a Prahou. Modernizace této dálnice probíhala od Mirošovic (exit 21) po Kývalku (exit 182) a stala se největším a nejdražším projektem, který kdy Ředitel...