Křivka zrnitosti

Křivka zrnitosti (grading curve, grain-size curve, granulation curve) graficky vyjadřuje zastoupení jednotlivých frakcí ve vzorku kameniva. V ideálním vzorku kameniva jsou mezery mezi většími zrny zaplněny zrny menšími, pak ještě menšími atd. U běžných betonů jsou nejjemnějšími částicemi zrna cementu, u speciálních betonů mikroplnivo jako např. mikro a nanosilika.

Křivka zrnitosti 1

Obr. č. 1: Ukázka dvou vzorků kameniva rozdělených síty na jednotlivé frakce. U vzorku vpravo  je příliš mnoho jemných částic a některá zrna nepropadla vůbec.

Křivka zrnitosti2

Obr. č. 2: Zelená oblast vymezuje křivky zrnitosti kameniva vhodné pro výrobu betonu.

Křivka zrnitosti3

Obr. č. 3: Ukázka některých problematických křivek zrnitosti. Všechny příklady vedou k vyššímu obsahu cementu v betonu. Poslední se nazývá přerušená nebo přetržitá a je nevhodná pro čerpané betony. Rovněž se u betonu z tohoto kameniva nechá očekávat nižší odolnost vůči průniku tlakové vody.