Betonové stavby

Betonová stavba nebo betonové stavby mohou být všechny stavby, na jejichž výstavbu bylo využito betonu. Obecně se tento pojem používá  tam, kde beton tvoří při výstavbě dominantní materiál. Často se o betonové stavbě hovoří v tom případě, pokud je beton přímo viditelný, i když není použit jako hlavní konstrukční materiál (např. pohledový beton). 

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Stavební konstrukce

Obytný súbor Color Park v Žiline

Obytný súbor Color Park v Žiline pozostáva z ôsmich bytových domov, ktoré sú navrhnuté ako dvojice bytových domov prepojené spoločnou garážou. Tieto dvojice bytových domov sú osadené na stavebnom pozemku ako samostatne stojace bytové domy, ktoré svojím umiestnením a osadením v...