eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Pohledový beton

Pohledový beton  (Exposed concrete, architectural concrete)
 
Pohledový beton je velmi široký pojem. Jednoduše se dá říci, že pohledový beton je beton, který je vidět. Pro různé betonové povrchy existují různá kritéria a různé vzhledové vlastnosti a proto je obtížné určit jednoznačnou definici.


Pohledový beton - rozdělení

 
- režné betony,
- otisky plošných matric,
- otisky speciálních reliéfních vložek do bednění.
 
  • Betonové povrchy upravované v měkkém stavu, tj. brzy po odbednění nebo vyjmutí z formy:
Interiér Golf Klubu Čertovo břemeno- povrchy hlazené,
- povrchy škrábané,
- povrchy vymývané,
 
  • Betonové povrchy upravované v tvrdém stavu, tj. vyzrálé betony:
- pískované,
- prořezávané,
- broušené,
- leštěné,
- opracované kamenickými technikami.
 
  • Ostatní betonové povrchy (Dalších technologií a postupů může být nepočítaně, omezuje nás pouze vlastní představivost. Zajímavé ukázky můžete vidět zde).
 

Veškeré výše uvedené betony mohou být zároveň vyrobeny jako:

- prefabrikované obkladové desky, panely,
- monolitické prvky,
 
 
Pozor
 
Často se za pohledový beton považuje bezvadně provedená betonová konstrukce, na jejímž povrchu se nevyskytují žádná hnízda, vzduchové bubliny (lunkry), póry, trhlinky, nepřesnosti povrchu a další. Taková definice je ale značně omezující a málo reálná. Samotný pohledový beton by měl být dán spíše představou investora a architekta společně s technickými možnostmi výroby.  
 

Kostel Dives in Misericordia, ŘímPohledový beton může být použit i v náročnějších stavbách, jako jsou divadla, knihovny apod. Estetickou kvalitu pohledového betonu je možné zvýšit použitím vyspělých technologií formování a opracování povrchu. K udržení původního vzhledu pohledového betonu je možné využít technologii TX Active.
 

Odkazy:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Interiér Golf Klubu Čertovo břemenoPozorKostel Dives in Misericordia, Řím