Architektonický beton

V kontextu Technických pravidel ČBS 03 je tak označován pohledový beton, na jehož povrch jsou kladeny zvláštní estetické požadavky nad rámec zmíněných TP ČBS 03 a pro který je charakteristická jedna nebo více následujících skutečností:

  • je použito zvláštního bednění nebo jeho prvků,
  • je použito čerstvého betonu speciálního složení,
  • je použito některé ze speciálních technologií dodatečné úpravy povrchu.

Použitím architektonického betonu (architectural concrete) se vytváří nejen dílo architektonické, ale také jedinečné, což je právě pro betonové stavby charakteristické. 

Individualita a osobitost stavby a její integrace do krajiny jsou dnes podstatnými aspekty, na které je brán zřetel již při návrhu koncepce. Beton nabízí architektům na základě mechanických a plastických vlastností bezmála neohraničené možnosti ztvárnění. S žádným jiným stavebním materiálem nelze docílit takové hospodárnosti, stálosti a estetičnosti.

Nové divadlo v Plzni


Témata

Bednění Pohledový beton
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Stavební konstrukce

Reach

Centrum múzických umění Johna F. Kennedyho ve Washingtonu, D.C., získalo nové prostory díky rozšíření s názvem Reach. Jako kontrapunkt k původní budově – velké „krabici“ posazené nad Potomacem – vytvořil Steven Holl a jeho tým tři zdánlivě oddělené abstraktní formy, které jsou...
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Architekti a architektura

Pritzkerovu cenu za architekturu 2021 získali Anne Lacatonová a Jean-Philippe Vassal

V článku je stručně představena tvorba a přístup k architektuře autorské dvojice Anne Lacatonové a Jean-­Philippa Vassala, jež jsou letošními laureáty prestižní Pritzkerovy ceny.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Nový koncertní sál v Ostravě

V Ostravě se v roce 2023 začne stavět nový koncertní sál s kapacitou 1 300 míst, jehož kvalita v mnoha ohledech dosáhne úrovně světové architektury 21. století.