Architektonický beton

U architektonického betonu ( architectural concrete, exposed concrete, surface concrete, view concrete) musí především architekt přesně definovat pohledovost betonu. Z názvu vyplývá, že jde především o pohled. Vytváří se nejen dílo architektonické, ale také jedinečné, a právě to je pro betonové stavby charakteristické. Pomocí individuálních matric lze vyhovět téměř jakémukoliv ztvárnění pohledové plochy.
Individualita a osobní potřeba stavby a její integrace do krajiny jsou dnes podstatnými aspekty, na které je již při koncepci brán zřetel. Beton nabízí architektům na základě mechanických a plastických vlastností bezmála neohraničené možnosti ztvárnění. S žádným jiným stavebním materiálem nelze docílit hospodárnosti, stálosti a estetičnosti.


Související články v časopise Beton

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Stavební konstrukce

Reach

Centrum múzických umění Johna F. Kennedyho ve Washingtonu, D.C., získalo nové prostory díky rozšíření s názvem Reach. Jako kontrapunkt k původní budově – velké „krabici“ posazené nad Potomacem – vytvořil Steven Holl a jeho tým tři zdánlivě oddělené abstraktní formy, které jsou...
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Architekti a architektura

Pritzkerovu cenu za architekturu 2021 získali Anne Lacatonová a Jean-Philippe Vassal

V článku je stručně představena tvorba a přístup k architektuře autorské dvojice Anne Lacatonové a Jean-­Philippa Vassala, jež jsou letošními laureáty prestižní Pritzkerovy ceny.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Nový koncertní sál v Ostravě

V Ostravě se v roce 2023 začne stavět nový koncertní sál s kapacitou 1 300 míst, jehož kvalita v mnoha ohledech dosáhne úrovně světové architektury 21. století.