Agresivní prostředí

Agresivní prostředí působí nepříznivě na beton nebo výztuž chemicky nebo mechanicky. Vždy je potřeba přesně popsat povahu agresivity prostředí. V současnosti k tomu slouží stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206 – 1

Normy, předpisy, publikace: