Průvodce normou ČSN EN 206+A1

Průvodce normou ČSN EN 206+A1 je leták vydaný Svazem výrobců betonu ČR jako pomůcka k aktuální verzi této normy. Na 4 stranách (8 stranách v případě rozšířeného průvodce) je grafickou formou zobrazeno to nejdůležitější z těchto norem.

Průvodce normou 206

Odkazy:


Související články v časopise Beton

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Aktuality

Průvodce betonářskou normou

Svaz výrobců betonu ČR připravil již čtvrtou aktualizaci informačního letáku Průvodce betonářskou normou ČSN EN 206+A1 obsahující i základní informace z ČSN P 73 2404, doplňkové normy platné jen v ČR. Leták je přílohou k tomuto číslu časopisu.