Stupeň vlivu prostředí

Podle normy ČSN EN 206+A2 se klasifikační třídy betonu určují podle podmínek prostředí, ve kterých je beton umístěn.

Prostředím rozumíme v této souvislosti fyzikální, chemické  nebo mechanické vlivy, kterým je beton vystaven, a které působí na beton nebo na výztuž uloženou v betonu, které se nerespektují jako zatížení při navrhování.

stupně vlivu prostředí jsou:

  • X0 — pro beton bez nebezpečí koroze nebo narušení
  • XC1 až XC4 — pro beton s nebezpečím koroze vlivem karbonatace
  • XD1 až XD3 — pro beton s nebezpečím koroze vlivem chloridů (ne však z mořské vody)
  • XF1 až XF4 — pro beton vystavený mrazu a rozmrazování
    (XF1 a XF3 bez CHRL, XF2 a XF4 se současným vlivem CHRL)
  • XA1 až XA3 — pro beton vystavený chemicky agresivnímu prostředí
    (podle tab. 2 normy ČSN EN 206+A2)
  • XM1 až XM3 — pro beton s pohyblivým mechanickým zatížením (namáhání obrusem)

Stupně vlivu prostředí podrobně popisuje tabulka Průvodce betonářskou normou

stupně vlivu prostředí T2