Soutěž ČBS o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 2017 až 2020

15. 12. 2020 - Inženýrské stavby | | Stáhnout článek v PDF

Od roku 1997 uděluje Česká betonářská společnost ČSSI ceny za vynikající betonové konstrukce či stavby s významným podílem konstrukčního betonu. Do 11. ročníku bylo přihlášeno 13 staveb. Dvanáctičlenná porota v čele s prof. Ing. Vladimírem Benkem, PhD., hodnotila jejich funkčnost a užitnou hodnotu ve vztahu k nákladům, originalitu návrhu, začlenění do okolí, celkové estetické působení, využití vlastností betonu a vhodnost postupu výstavby, úroveň detailů a kvality povrchu betonu a celkovou úroveň provedení díla. Představujeme oceněné stavby.

Kategorie BUDOVY

Budova DRN (Praha 1, nároží ulic Národní a Mikulandská)

Titul Vynikající betonová konstrukce přináleží za vynikající zasazení nového objektu do sousedství historické zástavby různých stavebních slohů a za náročnou integraci konstrukce nové budovy se stávající historickou stavbou. Dále pak za vysoce invenční ztvárnění nosné železobetonové konstrukce objektu z betonu pohle­dového, resp. architektonického s rozmanitostí tvarů a barev. (více v mimořádném výtisku Beton TKS 2019, s. 22 – 25, s. 54 – 77 a v 1/2016, s. 28 – 31)

Bořislavka centrum (Praha 6)

Čestné uznání bylo uděleno za realizaci rozsáhlé stavby poly­funkčního centra. Betonová konstrukce stavby, vysoce náročná projekčně i výrobně, byla navržena a provedena tak, aby plně respektovala záměr architekta na vysoce este­ticky působící stavbu při zachování maximální účelnosti. 

Kostel bl. Marie Restituty v Brně-Lesné

Čestné uznání bylo uděleno za celkové řešení a zhotovení sakrálního objektu v moderním designu s maximálním možným využitím betonu. Beton stavby je pojat nejen jako vhodný materiál pro zhmotnění představ architekta o tvarech stavby, ale je zároveň v pohledové formě esteticky působícím materiá­lem, povrchem plně respektujícím účel stavby. Originálním a vysoce působivým prvkem stavby (konstrukčně i esteticky) je pak vrcholová kopule z pohledového betonu. Kostel patří podle architektonického portálu Dezeen.com mezi „Top eight churches of 2020“. (více v Beton TKS 5/2020)

Kategorie MOSTY

Crown Princess Mary’s Bridge

Titul Vynikající betonová konstrukce získal za zhotovení projekčně a realizačně náročné mostní konstrukce přes fjord Roskilde v Dánsku. Autoři projektu předložili alternativní návrh, který prodloužil rozpětí polí, optimalizoval výstavbu a došlo tak k lepšímu splnění veškerých požadavků na funkci a ekonomii mostu. Mimo jiné tak autoři výrazně přispěli k dobrému jménu českých mostních projektantů v zahraničí.

Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

Titul Vynikající betonová konstrukce byl udělen za náročné konstrukční a esteticky působivé řešení zavěšené lávky přes Vltavu. Ke zhotovení mostovky bylo použito segmentů z UHPC třídy C100/130, které byly před realizací optimalizovány tak, aby vyhověly všem konstrukčním požadavkům. Lávka je kromě dopravní cesty novým estetickým prvkem dotvářejícím krajinu v místě umístění. (více v Beton TKS 4/2020)

Kategorie TUNELY A OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY

Výtvarné řešení výdechového objektu nad Královskou oborou (Praha 7)

Titul Vynikající betonová konstrukce přináleží za netradiční a technicky výjimečně řešení obkladu stávajícího výdechového objektu z metra nad Královskou oborou. Esteticky výrazného účinku bylo dosaženo použitím originálních prefabrikátů. Realizace přispěla k výraznému zlepšení konkrétní lokality v městské části. (více v Beton TKS 5/2020)

Vodní dílo Klabava

Titul Vynikající betonová konstrukce získalo VD za návrh a zhotovení náročné rekonstrukce a rozšíření původní stavby z 50. let. Konstrukce si vyžádala náročnou technologii výstavby a zpracování velkého objemu betonu odolného proti nejnáročnějším vlivům prostředí působících na beton. Kromě značného technického zhodnocení dosavadní funkce vodního díla působí stavba i překvapivě esteticky. (více v Beton TKS 6/2020)

Autor

Související články

6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Aktuality

Betonářské dny on-line

27. Betonářské dny byly ve středu 2. prosince od 9 do 17.20 h vysílány v živém přenosu ze studia hotelu Aquapalace Praha. Tradiční setkání odborníků v oblasti betonu bylo letos, stejně jako konference Betonové vozovky či slovenské Betonárske dni a mnoho dalších akcí, netradičn...
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Rozhovor

Mosty ke hvězdám

Rozhovor Petra Volfa s inženýrem Janem Vítkem o předpjatém betonu, mostech, knihách, radostech a vesmíru
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Architekti a architektura

Inženýrské stavby v tvorbě architekta Souto de Moury

Na portugalského architekta Eduarda Souto de Mouru se většinou pohlíží jako na Sizova žáka, jeho dlouholetého spolupracovníka a pokračovatele. Avšak ani po více než čtyřicetileté spolupráci se Moura nejenže nestal Sizovým mladším dvojníkem, ale vytvořil si vlastní styl vycháze...