Betonářské dny on-line

15. 12. 2020 - Inženýrské stavby | | Stáhnout článek v PDF

Z vysílacího studia v hotelu Aquapalace Praha

27. Betonářské dny byly ve středu 2. prosince od 9 do 17.20 h vysílány v živém přenosu ze studia hotelu Aquapalace Praha. Tradiční setkání odborníků v oblasti betonu bylo letos, stejně jako konference Betonové vozovky či slovenské Betonárske dni a mnoho dalších akcí, netradiční. S ohledem na aktuální vládní opatření týkající se šíření nemoci covid-19 jej Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) zorganizovala on-line formou.

Po úvodním slovu předsedy ČBS Ing. Pavla Kasala, Ph.D., pozdravil ze své kanceláře účastníky konference i ředitel ŘSD Ing. Radek Mátl. Ve studiu poté Ing. Vladimír Veselý přednesl medailonek neúnavného průkopníka předpjatého betonu Ing. Jana Vítka, DrSc., a na dálku mu za celou ČBS poblahopřál k 95. narozeninám. Následoval přenos vyzvané přednášky profesora Marco di Prisca z Milána s názvem Critical Infrastructures in Italy. Po ní byl opět ve studiu osobně jmeno­ván nový čestný člen ČBS, jímž se stal Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, který vzápětí přednesl vyzvanou přednášku s názvem Betonové nosné konstrukce velmi štíhlých rezidenčních mrakodrapů dokončovaných na newyorském Manhattanu. Následovalo, ať již přímo ze studia, či pomocí spojení s přednášejícím na dálku, dalších 16 přednášek rozdělených do sekcí mosty, stavby a různé. Čas mezi příspěvky byl věnován prezentaci partnerů a krátce po poledni byly oznámeny výsledky sou­těže o Vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 2017 – 2020 (viz článek v Beton 6/2020 s. 14).

Nový čestný člen ČBS Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, ocenění předávají Ing. Vladimír Veselý, Ing. Pavel Kasal a prof. Jan L. Vítek (zleva)

27. Betonářské dny nebyly ochuzeny ani o další standardní program – „druhý přednáškový sál“, ve kterém je 19 příspěvků rozdělených do sekce výzkum a technologie, modelování a výzkum, normy a různé, si mohou zájemci spustit do 16. prosince 2020 na webových stránkách konference, kde je také prezento­váno 38 přihlášených posterů.

ČBS ani letos nezapomněla na studenty – porota, jíž předsedal prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., z přihlášených prací vybrala 14, které získaly titul vynikající práce či čestné uznání, a vyhlásila je v živém vysílání (tab. 1). Ocenění Vynikající dizertační práce si ve studiu osobně převzal Ing. Milan Holý, Ph.D., který svou práci následně i prezentoval. Všem studentům blahopřejeme a přejeme mnoho zdaru ať již v dalším studiu, či při uplatňování nabytých vědomostí v praxi. Jménem ČBS si dovolujeme poděkovat společnostem, které letošní Betonářské dny podpořily. Generálním partnerem byla společnost Metrostav, partnery byly společnosti Allplan Česko, Českomoravský beton, IDEA StatiCa a Vin Consult.

Autor oceněné dizertační práce Ing. Milan Holý

Je skvělé, že se i letos mohli betonáři, byť na dálku, setkat a dozvědět se tak více o práci svých kolegů, ať již z akade­mické sféry, či z praxe, a za to patří ČBS, zejména Bc. Petře Švejda Johové, Mgr. Jiřímu Víchovi a Ing. Karolíně Jandové, Ph.D., velké díky. Netřeba však dodávat, že osobní setkání je nenahraditelné, a proto se již nyní těšíme na příští ročník, kdy se snad budeme moci pozdravit osobně.

Autor

Související články

6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Úvodník

Bude o čem psát

Milé čtenářky, vážení čtenáři, čtete-li tyto řádky, máte před sebou již 120. číslo časopisu Beton TKS, které je zároveň šestým a posledním číslem jubilejního 20. ročníku. S trochou nostalgie se ohlížím za těmi dvaceti léty, u kterých jsem mohl být od samého začátku jako člen...
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Aktuality

Soutěž ČBS o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 2017 až 2020

Od roku 1997 uděluje Česká betonářská společnost ČSSI ceny za vynikající betonové konstrukce či stavby s významným podílem konstrukčního betonu. Do 11. ročníku bylo přihlášeno 13 staveb. Dvanáctičlenná porota v čele s prof. Ing. Vladimírem Benkem, PhD., hodnotila jejich funkčn...
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Rozhovor

Mosty ke hvězdám

Rozhovor Petra Volfa s inženýrem Janem Vítkem o předpjatém betonu, mostech, knihách, radostech a vesmíru