1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Betonové vozovky

Rychletvrdnoucí beton pro sanaci cementobetonových ploch

Opravy přistávacích a vzletových drah, pojezdových drah a odstavných ploch letišť je nutné provádět s minimálním dopadem na samotný letištní provoz. V takových případech se během posledních 15 let osvědčilo použití nové generace rychletvrdnoucích betonů. V článku je blíže pops...