Rychletvrdnoucí beton pro sanaci cementobetonových ploch

13. 3. 2023 - Betonové vozovky |

Opravy přistávacích a vzletových drah, pojezdových drah a odstavných ploch letišť je nutné provádět s minimálním dopadem na samotný letištní provoz. V takových případech se během posledních 15 let osvědčilo použití nové generace rychletvrdnoucích betonů. V článku je blíže popsán jeden typ takového betonu, resp. Q-Flash 2/20, včetně tří příkladů, kde byl tento materiál použit.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

RAPID-HARDENING CONCRETE FOR PAVEMENT REHABILITATION

Rehabilitation of the surfaces of airport runways, taxiways and parking position pavements must be carried out with minimal impact on the airport operation itself. In such cases, the use of a new generation of rapid-hardening concretes has proven its worth over the last 15 years. One type of such concrete, Q‑Flash 2/20, is described in more detail in this article, including three examples where this material has been used.


Související články

1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Zkušenosti z modernizace dálnice D1 z pohledu Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dálnice D1 je nejdůležitější a také nejvytíženější dopravní tepna na území České republiky mezi dvěma největšími městy Brnem a Prahou. Modernizace této dálnice probíhala od Mirošovic (exit 21) po Kývalku (exit 182) a stala se největším a nejdražším projektem, který kdy Ředitel...
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie, Betonové vozovky

Whitetopping a ultratenký whitetopping v ČR

Whitetopping je technologie oprav dopravních ploch a vozovek pomocí tenké betonové vrstvy, přičemž jsou v maximální možné míře zachovány stávající vrstvy vozovky a je využita jejich zbytková únosnost.  V ČR byla tato technologie poprvé použita na opravy dvou dálničních odpočív...