Možnosti stanovení k‑hodnoty pro elektrárenský popílek

Článek se zabývá možnostmi stanovení tzv. k-hodnoty a indexu účinnosti pro elektrárenský popílek v kombinaci s cementem CEM II/(A-S) 42,5 R. k-hodnoty byly stanoveny na základě vztahu vodního součinitele a pevnosti v tlaku cementových malt s různými množstevními náhradami cementu elektrárenským popílkem. Z dosažených k-hodnot byly vytvořeny závislosti k-hodnoty na množství náhrady cementu elektrárenským popílkem. Dále byly stanoveny indexy účinnosti pro elektrárenský popílek v různých množstevních náhradách cementu.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

POSSIBILITIES OF DETERMINING K-VALUE FOR FLY ASH FROM A POWER PLANT

This article deals with the ways of determining the so-called k-value and activity index for a power plant fly ash in combination with CEM II/(A‑S) 42.5 R cement. Determination of the k-values was based on the relationship between the water/​cement ratio and the compressive strength of cement mortars made with different degrees of replacement of the cement by a power plant fly ash. Values of k and the quantities of fly ash replacements were used to work out their relationship. In addition, efficiency indices for power plant fly ash in combinations with various cement substitutes were also determined.