Štvanická lávka v Praze

V červenci letošního roku byla uvedena do provozu nová lávka pro pěší a cyklisty spojující pražské městské čtvrti Holešovice a Karlín. V článku je představen architektonický návrh a popsána nosná konstrukce. Největší pozornost je přitom věnována návrhu a realizaci segmentů z UHPC, návrhu UHPC pro monolitickou část v místě napojení boční rampy, tj. rozpletu, vlastní betonáži rozpletu a sestavování segmentů při realizaci.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

ŠTVANICKÁ FOOTBRIDGE IN PRAGUE

In July this year, a new footbridge for pedestrians and cyclists connecting the Prague districts of Holešovice and Karlín was put into use. This article presents the architectural design and describes the load-bearing structure. The focus is on the design and the use of UHPC. The mix design of the UHPC for the construction of the in-situ part and the segments of the footbridge, the actual concreting of the junction (Štvanice branch) and assembly of the segments during construction are also dealt with.


Související články

11. 9. 2023 | Materiály a technologie

Návrh a realizace vodního chlazení na Štvanické lávce

Článek popisuje jednotlivé etapy vodního chlazení rozpletu Štvanické lávky – od návrhu, kalibrace modelu, mock-up experimentu až po konečnou realizaci.