Návrh a realizace vodního chlazení na Štvanické lávce

Článek popisuje jednotlivé etapy vodního chlazení rozpletu Štvanické lávky – od návrhu, kalibrace modelu, mock-up experimentu až po konečnou realizaci.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

DESIGN AND APPLICATION OF WATER COOLING OF FRESH CONCRETE ON THE ŠTVANICE FOOTBRIDGE

The article describes individual stages required to provide cooling of fresh concrete at the Štvanice Footbridge – from design, numerical modelling to model calibration, a mock-up experiment to the final application.


Související články

11. 9. 2023 | Stavební konstrukce

Štvanická lávka v Praze

V červenci letošního roku byla uvedena do provozu nová lávka pro pěší a cyklisty spojující pražské městské čtvrti Holešovice a Karlín. V článku je představen architektonický návrh a popsána nosná konstrukce. Největší pozornost je přitom věnována návrhu a realizaci segmentů z U...