Whitetopping a ultratenký whitetopping v ČR

13. 3. 2023 - Betonové vozovky |

Whitetopping je technologie oprav dopravních ploch a vozovek pomocí tenké betonové vrstvy, přičemž jsou v maximální možné míře zachovány stávající vrstvy vozovky a je využita jejich zbytková únosnost.  V ČR byla tato technologie poprvé použita na opravy dvou dálničních odpočívek. V rámci projektové dokumentace byla pozornost věnována zejména diagnostice vrstev vozovky a podloží a následnému výpočtu tloušťky nové vrstvy – whitetoppingu – a rozložení spár. Byly také definovány specifické požadavky na betonovou směs a technologické požadavky při realizaci, a proto je popsán i vývoj několika variant betonové směsi za použití protismršťovací přísady a vláken s vyšším modulem pružnosti. Součástí obou projektů je unikátní systém měření deformací, separací vrstev a průběhu teplot v reálné konstrukci. V článku je představena také první realizace ultratenkého whitetoppingu tloušťky 60 mm.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

WHITETOPPING AND ULTRA-THIN WHITETOPPING IN THE CZECH REPUBLIC

Whitetopping is a technology for repair of surfaces of trafficked areas and roads using a thin concrete layer, which utilises to its maximum the residual load-bearing capacity of the original wearing course.  It has been recently used for the first time in the Czech Republic for two motorway rest areas. An attention was paid during the design to the assessment of existing pavement layers and the subbase and to the calculation of the new concrete whitetopping layer thickness and spacing of joints. Special requirements were established for the concrete mix design as well as technological requirements for the construction process. Several concrete mix designs were therefore prepared and tested, shrinkage reduction admixtures and high modulus fibres were used. Both projects used a unique monitoring system for deformations, layer separation and temperature measurement in the real structure. Furthermore, there is a description of the first practical implementation of the ultra-thin whitetopping layer with thickness of 60 mm.