Most přes Maloměřické seřaďovací nádraží na VMO Brno

10. 9. 2022 - Mosty a tunely |

V současné době probíhá v Brně výstavba Velkého městského okruhu. Významná část obchvatu je tvořena
estakádou, která se skládá celkem z pěti dilatačních celků. Estakáda vede přes několik městských komunikací
a zároveň křižuje železniční trať, vojenský objekt a další soukromé objekty. V článku jsou podrobněji popsány
aktuálně budované dilatační celky estakády o celkové délce 1,5 km s ohledem na konstrukční řešení a postup
výstavby, jež probíhá na pevné skruži. Estakáda se skládá celkem z 38 mostních polí o rozpětí 20 až 51,5 m.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

The Overpass Over Marshalling Yard Maloměřice on the Brno City Bypass

The bypass in Brno is currently under construction. Important part of the whole project is the overpass, which consists of five separated bridges. The overpass goes over urban communications and crosses a railway, an army object and other private areas. This paper describes the conceptual design and the process of construction of the overpass of the total length of 1.5 km. The whole overpass is currently under construction and is being built on the scaffolding. The whole overpass consists of 38 spans varying from 20 to 51.5 m.


Související články

3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Mostní objekty na dálničním úseku D11 1106

Předmětem článku je popis úseku stavby dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice, který obsahuje dvacet mostních objektů, z toho jedenáct dálničních mostů a devět nadjezdů. Koncepčně je použito tří základních typů mostních konstrukcí: předpjatých spojitých deskových trámů pro estak...
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Stavební konstrukce

Výstavba letmo betonované konstrukce přes řeku Mži na městském okruhu Plzně

V současné době probíhá v Plzni výstavba nové části městského okruhu Křimická (Chebská) – Karlovarská. Významnou část obchvatu tvoří téměř 1,2 km dlouhá estakáda, která se skládá ze tří dilatačních celků. Estakáda vede přes inundační území řeky Mže a kříží přeložku silnice a p...
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Most u obce Čtyřkoly

Článek popisuje návrh a výstavbu integrovaného vzpěradlového mostu u obce Čtyřkoly ve Středočeském kraji. Most byl navržen jako třípolový a převádí silnici III. třídy kategorie S7,5 přes komunikaci I/3. Vnější pole nosné konstrukce tvoří předpjaté betonové desky, střední pole...