Modernizace dolní a horní rejdy plavební komory Praha-Štvanice

15. 12. 2021 - Vodohospodářské stavby |

Plavební komora Štvanice proplaví ročně přes 12 300 lodí (fotografie: Lucie Šimečková, redakce)

Lodě proplouvající plavební komorou Praha-Štvanice, druhou nejvytíženější komorou v České republice, mohou od března 2020 bezpečně vyčkávat, až bude komora připravena na proplavování. Malá rekreační plavidla tak díky modernizaci dolní i horní rejdy při tom nebudou ohrožována velkými loděmi. V článku jsou popsány průběh stavebních prací, realizace převrtávané pilotové stěny a betony použité pro zhotovení jednotlivých betonových konstrukcí. Postup prací byl výrazně ovlivněn souběžně probíhající rekonstrukcí Negrelliho viaduktu.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

MODERNIZATION OF UPPER AND LOWER WAITING BERTH TO THE WATER LOCK PRAHA-ŠTVANICE

Since march 2020, boats sailing through the water lock Praha-Štvanice, second most used water lock in the Czech Republic, can wait safely for the lock gets ready. Small recreational boats will not be endangered by large vessels thanks to the modernization of upper and lower waiting berth. A construction process, realization of the pile wall and different concrete types used for every part of the construction are described in this article. Construction process was significantly affected by parallel reconstruction of the Negrelli’s viaduct.


Související články

4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Rekonstrukce přelivných polí vodního díla Nechranice

Od zahájení výstavby páté největší nádrže na našem území uplynulo letos 60 let. V článku je představen aktuální projekt rekonstrukce hradicí konstrukce včetně jednotlivých etap vlastní realizace. Díky modernizaci technologie přelivných klapek, která lépe vyhovuje současným sta...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Použití matric s reliéfem při opravě opěrných zdí Sadového potoka v Českém Těšíně

V říjnu loňského roku byla na území Českého Těšína dokončena oprava 180 m opěrných zdí Sadového potoka. V článku je stavba, jež probíhala ve velice stísněných podmínkách intravilánu obce, popsána jak z pohledu investora, tak z pohledu zhotovitele. Netradičním prvkem rekonstruk...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Betonářské práce při modernizaci plavebních komor VD Gabčíkovo

V současné době probíhá komplexní modernizace plavebních komor vodního díla Gabčíkovo. Společně s výměnou téměř všech ocelových konstrukcí, injektáží podzákladí, výměnou hydraulického systému a vytvoření nového řídicího systému probíhají rozsáhlé práce týkající se železobetono...