Rekonstrukce přelivných polí vodního díla Nechranice

15. 12. 2021 - Vodohospodářské stavby |

Vodní dílo Nechranice bylo na severozápadě Čech budováno v letech 1961 až 1968 

Od zahájení výstavby páté největší nádrže na našem území uplynulo letos 60 let. V článku je představen aktuální projekt rekonstrukce hradicí konstrukce včetně jednotlivých etap vlastní realizace. Díky modernizaci technologie přelivných klapek, která lépe vyhovuje současným standardům, dojde ke zlepšení manipulačních možností v zásobním prostoru nádrže. Celá stavba byla rozdělena na dvě části. V loňském roce byla dokončena rekonstrukce levého přelivného pole, oprava v poli pravém byla zahájena v srpnu 2021.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

RECONSTRUCTION OF THE OVERFLOW CHANNELS OF THE NECHRANICE WATERWORKS

60 years have passed this year since the construction of the fifth largest reservoir in the Czech Republic began. This article presents the current project of the reconstruction of the emergency spillway gate including the individual stages of the actual implementation. The introduction of the flap gates, better suited to current standards, will improve the operating capabilities of the reservoir storage capacity. The entire construction was divided into two stages. The reconstruction of the left gate was completed last year, while the construction works on the right gate started in August 2021.


Související články

4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Použití matric s reliéfem při opravě opěrných zdí Sadového potoka v Českém Těšíně

V říjnu loňského roku byla na území Českého Těšína dokončena oprava 180 m opěrných zdí Sadového potoka. V článku je stavba, jež probíhala ve velice stísněných podmínkách intravilánu obce, popsána jak z pohledu investora, tak z pohledu zhotovitele. Netradičním prvkem rekonstruk...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Betonářské práce při modernizaci plavebních komor VD Gabčíkovo

V současné době probíhá komplexní modernizace plavebních komor vodního díla Gabčíkovo. Společně s výměnou téměř všech ocelových konstrukcí, injektáží podzákladí, výměnou hydraulického systému a vytvoření nového řídicího systému probíhají rozsáhlé práce týkající se železobetono...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Oprava jezu na vodním toku Lomná v Jablunkově na severní Moravě

V článku je představena rekonstrukce jezu na vodním toku Lomná v památkově chráněném parku sanatoria v Jablunkově. Balvanitý skluz byl přebudován na železobetonovou konstrukci částečně obloženou kamenem.