Použití matric s reliéfem při opravě opěrných zdí Sadového potoka v Českém Těšíně

15. 12. 2021 - Vodohospodářské stavby |

Sadový potok v Českém Těšíně byl opravován v délce 180 m 

V říjnu loňského roku byla na území Českého Těšína dokončena oprava 180 m opěrných zdí Sadového potoka. V článku je stavba, jež probíhala ve velice stísněných podmínkách intravilánu obce, popsána jak z pohledu investora, tak z pohledu zhotovitele. Netradičním prvkem rekonstrukce, který může být inspirací i pro ostatní, je fakt, že železobetonové stěny nebyly ve finále obloženy kamenem, avšak pro imitaci kamenného obložení byly do bednění vkládány matrice Reckli.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

USE OF FORMLINERS WITH RELIEF IN THE REPAIR OF RETAINING WALLS OF THE SADOVÝ STREAM IN ČESKÝ TĚŠÍN

In October last year, the repair of 180 m of retaining walls of the Sadový Stream was completed in Český Těšín. In this article, the construction, which took place in very confined conditions of the municipality’s intravillage, is described from the perspective of both the investor and the contractor. An unusual element of the reconstruction, which may be an inspiration for others, is the fact that the reinforced concrete walls were not lined with stone in the final stage, but Reckli formliners were inserted into the formwork to imitate stone lining.


Související články

4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Betonářské práce při modernizaci plavebních komor VD Gabčíkovo

V současné době probíhá komplexní modernizace plavebních komor vodního díla Gabčíkovo. Společně s výměnou téměř všech ocelových konstrukcí, injektáží podzákladí, výměnou hydraulického systému a vytvoření nového řídicího systému probíhají rozsáhlé práce týkající se železobetono...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Oprava jezu na vodním toku Lomná v Jablunkově na severní Moravě

V článku je představena rekonstrukce jezu na vodním toku Lomná v památkově chráněném parku sanatoria v Jablunkově. Balvanitý skluz byl přebudován na železobetonovou konstrukci částečně obloženou kamenem.
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Průběh prací na zabezpečení vodního díla Hněvkovice před účinky velkých vod

Na vodním díle Hněvkovice v současnosti probíhají práce, které vedou k zajištění bezpečného převedení průtoku až desetitisícileté vody přes vodní dílo. Rekonstrukce se týká zejména úpravy plavební komory a zvýšení kapacity pravého a středního pole bezpečnostního přelivu. V člá...