Betonářské práce při modernizaci plavebních komor VD Gabčíkovo

15. 12. 2021 - Vodohospodářské stavby |

Pohled do komory vodního díla Gabčíkovo 

V současné době probíhá komplexní modernizace plavebních komor vodního díla Gabčíkovo. Společně s výměnou téměř všech ocelových konstrukcí, injektáží podzákladí, výměnou hydraulického systému a vytvoření nového řídicího systému probíhají rozsáhlé práce týkající se železobetonových konstrukcí, které jsou z pohledu přípravy, zatížení a způsobu provádění velice náročné a specifické.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

CONCRETE WORKS FOR THE UPGRADE OF THE GABČÍKOVO LOCKS

The Gabčíkovo Waterworks is currently undergoing a comprehensive modernisation of its lock chambers. Along with the replacement of almost all steel structures, grouting of the sub-base, replacement of the hydraulic system and the creation of a new control system, extensive work is being carried out on the reinforced concrete structures, which are very demanding and specific in terms of preparation and execution.


Související články

4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Oprava jezu na vodním toku Lomná v Jablunkově na severní Moravě

V článku je představena rekonstrukce jezu na vodním toku Lomná v památkově chráněném parku sanatoria v Jablunkově. Balvanitý skluz byl přebudován na železobetonovou konstrukci částečně obloženou kamenem.
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Průběh prací na zabezpečení vodního díla Hněvkovice před účinky velkých vod

Na vodním díle Hněvkovice v současnosti probíhají práce, které vedou k zajištění bezpečného převedení průtoku až desetitisícileté vody přes vodní dílo. Rekonstrukce se týká zejména úpravy plavební komory a zvýšení kapacity pravého a středního pole bezpečnostního přelivu. V člá...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Přestavba historického kamenného mostu na zdvižný na plavební komoře Hořín u Mělníka

Článek popisuje návrh a postup unikátní přestavby historického mostu na dolním ohlaví památkově chráněné plavební komory Hořín u soutoku Vltavy a Labe nedaleko Mělníka. Tento kamenný klenbový most bylo nutné přestavět na mo...