87

Téma čísla

2015/3 Sanace, rekonstrukce a diagnostika

15. 6. 2015

Úvodník

87 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 15. 6. 2015 | Úvodník

DVĚ VÝZNAMNÁ LETOŠNÍ VÝROČÍ


Téma


Poruchy betonových konstrukcí


Sanace a rekonstrukce


Normy – jakost – certifikace


Stavební konstrukce


Věda a výzkum


Historie


Aktuality

87 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 15. 6. 2015 | Aktuality

REŠERŠE — POSTUP KARBONATACE BETONOVÝCH FASÁD A BALKONŮ

87 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 15. 6. 2015 | Aktuality

VZPOMÍNKA NA ING. VLADIMÍRA TVRZNÍKA, CSC.

87 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 15. 6. 2015 | Aktuality

MEZILABORATORNÍ POROVNÁVACÍ ZKOUŠKY ČERSTVÉHO BETONU

87 Sanace, rekonstrukce a diagnostika | 15. 6. 2015 | Aktuality

SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA