Začíná rekonstrukce Barrandovského mostu

14. května začne rekonstrukce Barrandovského mostu. Práce na mostě přinesou omezení pro řidiče, nicméně oprava je bezpodmínečně nutná, neboť stavba neprošla renovací již několik desítek let. Do mostu zatéká primárně v pracovních spárách, a proto bude kompletně sanována betonová konstrukce a provedena nová celoplošná izolace nosné konstrukce mostu.

(zdroj: wikimedia.org, Pavel Jedelský)

Časový harmonogram etap je rozložený do období čtyř, resp. pěti let, s rezervou jedné stavební sezóny pro výstavbu nového Dvoreckého mostu propojujícího Zlíchov (Praha 5) a Dvorce (Praha 4). Jednotlivé etapy budou probíhat ve stavební sezóně od března do listopadu každého roku. Dopravní omezení však budou mnohem kratší, a to vždy po jasně stanovenou dobou ve smlouvě s dodavatelem (např. 110 dní v 1. etapě, nebo 82 dní ve 4. etapě). Mimo tyto jednoznačné termíny nebudou na Barrandovském mostě dopravní omezení a provoz bude obnoven v plném rozsahu.

1. etapa

První etapa zahrnuje opravy jižní poloviny jižního mostu. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. Bude odstraněný mostní objekt, který tvoří součást Strakonické rampy, a následně bude postaven most nový. Dále se zrekonstruuje horní část této rampy a vnější dva jízdní pruhy na mostě ve směru od Smíchova včetně dilatačního závěru na Barrandovské rampě a před sjezdem do Braníka. Bude opravena spodní část mostu nad Strakonickou ulicí. Strakonická ulice bude od Strakonické rampy za most průjezdná pouze levým jízdním pruhem. Bude sanována spodní část mostu nad železniční tratí a rovněž bude omezen provoz na přilehlé komunikaci mezi opěrou Barrandovské rampy, kolejemi a cyklostezkou podél Vltavy.

Dopravní omezená související s touto etapou by mělo trvat 110 dní (namísto původně plánovaných 180 dní).

Počítá se s částečnou uzavírkou. Provoz třemi jízdními pruhy v každém směru bude zachován. Vjezd z ulice Strakonická na Barrandovský most ve směru Braník bude převeden na objízdnou trasu D0 – Pražský okruh, dále na ulici K Barrandovu a na D0 – Pražský okruh a směr D1. Strakonická ulice bude od Strakonické rampy za most průjezdná pouze levým jízdním pruhem. Bude sanována spodní část mostu nad železniční tratí a rovněž bude omezený provoz na přilehlé komunikaci mezi opěrou Barrandovské rampy, kolejemi a cyklostezkou podél Vltavy. Dopravně inženýrské opatření (DIO) pro tuto etapu je zaznačeno na obrázku.

2. etapa

Předpoklad zahájení opravy severní poloviny jižního mostu je v březnu 2023. Dopravní omezení jsou plánované v délce 92 dní, a to od května 2023. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. Oprava Barrandovské rampy, dilatačního závěru na jízdních pruzích komunikace ve směru od Smíchova a sanace proběhnou nad levým jízdním pruhem Strakonické ulice a nad komunikacemi pod Barrandovskou rampou. Ve druhé etapě se rovněž opraví druhá část dilatace ve směru do Braníka a sanace proběhne i na druhém břehu Vltavy, resp. nad tramvajovou tratí. I v tomto případě se budou provádět sanace, tentokrát v denní době, a to pomocí montážních plošin umístěných na kolejových podvozcích.

3. etapa

Předpoklad zahájení opravy severní poloviny severního mostu je v březnu 2024 (2025). Dopravní omezení se plánují v délce 92 dní od května 2024. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. V této fázi se bude provádět rekonstrukce pravé části mostu ve směru do Smíchova, cyklostezky na pravém břehu řeky, a především Modřanské ulice. Aby se na ní provoz omezil co nejméně, budou sanační práce spodní části mostu postupovat ve třech podetapách.

4. etapa

Předpoklad zahájení opravy jižní poloviny severního mostu je v březnu 2025 (2026). Dopravní omezení se plánují v délce 82 dní od května 2025. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. Opraví se vnitřní část mostu ve směru do Smíchova a do druhé poloviny dilatačních závěrů. Dodavatelská firma v této etapě stavbu zcela dokončí, odstraní se zařízení staveniště a provedou se případné nedodělky ze všech etap.

Aktuální informace o rekonstrukci naleznete na www.barrandak.cz. Video o Barrandovském mostě naleznete zde.

(zdroj: wikimedia.org, Dezidor)