Udržitelnost a odolnost betonových vozovek

Každý si dnes uvědomuje globální výzvy, kterým naše společnost čelí. Koncept „udržitelného stavitelství“ je srdcem stavebního světa již mnoho let a zaměřuje se na tři známé pilíře: ekonomiku, životní prostředí a společnost. S problémem globálního oteplování se nyní debata více zaměřuje na snižování emisí CO2 s plánem úplné dekarbonizace do roku 2050.

Nezisková organizace EUPAVE je přesvědčena, že betonové vozovky mohou přispět k udržitelnější a odolnější dopravní síti. Pracovní skupina EUPAVE pro udržitelnost a odolnost proto připravila informační newsletter s názvem “Sustainability and Resilience in the heart of concrete roads”

V publikaci se mimo jiné dozvíte:

  • že betonové silnice mohou výrazně přispět ke snížení emisí CO₂ ze silniční dopravy
  • že betonové cesty jsou vyrobeny z místních surovin, nabízejí dlouhou životnost a mohou být 100% recyklovatelné
  • jak betonové silnice vykazují lepší odolnost vůči klimatickým změnám a extrémním meteorologickým jevům