Spadiště Nad Novou Libní

Kniha představuje unikátní stavební dílo v pražské Libni, které kromě téměř 250 m dlouhé nové stoky zahrnuje i bezmála 30 m hluboké spadiště (spádový stupeň). Od ostatních podobných staveb se odlišuje originálním použitím šroubovicového obtoku splaškových vod.

Tato kniha vznikla z iniciativy několika firem, které se právem chtěly pochlubit něčím mimořádným, na čem se každá z nich svou mírou podílela. Nezapře se, že jejími tvůrci jsou technici, kteří se zde ale ukázali i jako osobití umělci. 

Každé živé město je pulzujícím organismem, kterým neustále proudí potřebné živiny i odpadní látky jeho metabolismu. Tento tok je pro běžného obyvatele města neviditelný, skrývá se pod úrovní terénu. Úkolem lidí, kteří se o tyto systémy starají, je řešit veškeré provozní problémy a ještě lépe – předcházet jim a příslušné procesy zdokonalovat. 

Tato kniha pojednává o jedné menší, ale poměrně významné části kanalizace, která řeší způsob překonávání velkého spádu odtoku odpadní vody. Představuje unikátní stavební dílo v pražské Libni. To kromě téměř 250 m dlouhé nové stoky zahrnuje i bezmála 30 m hluboké spadiště (spádový stupeň). Od ostatních podobných staveb se odlišuje originálním použitím šroubovicového obtoku splaškových vod. Kniha je současně poděkováním autorům stavby i všem ostatním, kteří se na zhotovení díla podíleli.

O spadišti jsme psali také na stránkách našeho časopisu.