28. duben – světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl vyhlášen roku 2003 Mezinárodní organizací práce (dále jen „MOP“), která je specializovanou organizací sytému OSN.

MOP působí na tripartitním principu – sdružuje vlády, zaměstnavatele a zaměstnance 187 členských států, kteří se podílejí na její činnosti za účelem stanovení pracovních standardů, vypracování politik a navrhování programů podporujících důstojnou práci pro všechny osoby. Mezi hlavní oblasti, na které se MOP soustředí, patří právě ochrana zdraví při práci, přičemž oslava dnešního dne je nedílnou součástí globální strategie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejímž hlavním pilířem je zvýšení povědomí o tom, jak zajistit bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci [2].

group-8 Created with Sketch.

DOKA:

Zajištění bezpečnosti na stavbě je pro nás prioritou.

Nejčastějším úrazem na stavbách je pád z výšky nebo do hloubky. Proto je jedním ze základních potřeb zabezpečení stavby právě ochrana volného okraje vhodným zábradlím, které by mělo mít univerzální možnosti upevnění k podkladu.

Bezpečné pracovní místo je v rámci realizace stavby na prvním místě důležitosti. Vybavení stavby vhodnými pracovními plošinami a betonářskými lávkami, kompatibilními s bedněním používaným na stavbě, tak je rozhodně dobrým krokem k zajištění kvalitní a rychlé realizace.

Stejně tak důležité jsou bezpečné výstupy, které mohou být tvořeny různými žebříky, ať už upevněnými ke konstrukci, jako součástí lešení nebo přímo bednicích systémů. Mezi nejkomfortnější pak patří výstupové věže, které umožňují pohodlný a bezpečný přístup i do velmi vysokých pracovních míst.

Sítě na stavbách slouží zejména k ochraně okolí stavby, nikoli primárně k záchraně osob. Každá osoba na staveništi by měla být vždy chráněna před pádem pomocí osobních ochranných prostředků nebo ochrany volného okraje.

Při výstavbě monolitické konstrukce je důležité mít na paměti, že bezpečnostní opatření nehrají pouze roli v oblasti prevence nehod, ale také v kvalitě a efektivitě samotného procesu stavby. Vhodně zvolené bezpečnostní prvky kompatibilní s ostatním vybavením stavby tak mohou výrazně podpořit rychlost realizace i její kvalitu. Je totiž dokázáno, že pokud se stavební týmy mohou plně soustředit na práci, je tato odváděna rychleji a precizněji. A to neplatí v případě, že se musí primárně starat o svoji bezpečnosti.

Bezpečnost na stavbě znamená klidný návrat domů

Klidný návrat domů by měl být pro každého pracovníka prioritou, a právě proto je tak důležité dbát na bezpečnostní opatření a správné postupy při práci na stavbě. Bezpečnostní opatření jako správné používání ochranného vybavení, dodržování bezpečnostních postupů a pravidel a aktivní zapojení všech pracovníků do prevence nehod mohou výrazně snížit riziko úrazů a zajistí, že všichni pracovníci se vrátí domů v pořádku po každé směně. Klidný návrat domů je ta nejdůležitější výhra, kterou může každý pracovník na stavbě získat. Každý den.

Zdroje:

[1] Bezpečnost na stavbě je strategická investiceTisková zpráva společnosti DOKA.

[2] 28. duben – Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Právní prostor [online]. [cit. 2024-04-25]. Dostupné z: 28. duben – Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | Právní prostor (pravniprostor.cz)